Perkütan Koroner Girişim Nedir?

Perkütan koroner girişim, ameliyat yapılmadan damar yoluyla girilerek koroner damarların açılması için kullanılan balon anjiyoplasti ve diğer işlemlere verilen isimdir. Koroner damar hastalıkları cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiği gibi, perkütan koroner girişimler ile de tedavi edilebilir. Koroner kalp hastalıklarının 3’te birinde perkütan koroner girişim ile tedavi edilmektedir.

koroner anjiyografi

Balon Anjiyoplasti Nedir?

Koroner anjiyografi yapıldıktan sonra, hastalıklı damara balon uygulaması kararı alındıktan sonra tıkalı damarı açmak için yapılan işleme balon anjiyolasti denir. Balonla genişletme işlemi kateterizasyon laboratuvarlarında kateterler kullanılarak yapılmaktadır.

Anjiyoplasti işlemi lokal anestezi altında, hasta uyanıkken, damar içerisindeki darlık bölgesinde balonun kontrollü olarak şişirilmesi ile darlıklar giderilir. Balonun şişirilmesi, plakları arter duvarlara doğru iterek, tıkalı alanlarda yeniden kan akımı sağlar.